αποτύπωμα

Πληροφορίες σύμφωνα με την παρ. 18 παρ. 2 Medienstaatsvertrag

myBuddy gUG (περιορισμένη ευθύνη)
Γουέουουα Γουάνγκ
C3, 17
68159 Mannheim
Γερμανία

Αντιπροσωπεύεται από: Γουέουουα Γουάνγκ

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 015730871882
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αποποίηση ευθυνών

Ευθύνη για συνδέσμους:
Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη σύνδεση. Δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο κατά τη σύνδεση. Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι λογικός χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθούμε τυχόν παραβάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

Ευθύνη για περιεχόμενο:
Τα περιεχόμενα των σελίδων μας δημιουργήθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των περιεχομένων. Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με την παράγραφο 7 παρ. 1 TMG (German Telemedia Act) και γενικοί νόμοι. Σύμφωνα με τα § 8 έως 10 TMG δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες από τρίτους ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για αφαίρεση ή αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη από την άποψη αυτή είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή που γνωρίζουμε συγκεκριμένη παράβαση. Εάν αντιληφθούμε τέτοιες παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Πνευματική ιδιοκτησία
Τα περιεχόμενα και τα έργα σε αυτές τις σελίδες που δημιουργούνται από τους διαχειριστές ιστότοπων υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των σελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Στο βαθμό που το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργήθηκε από τον χειριστή, τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο τρίτων αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Εάν, ωστόσο, γνωρίζετε την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώστε μας σχετικά. Εάν αντιληφθούμε τυχόν παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

elGreek