Veri koruması

<h2>Gizlilik Politikası</h2>
As of: 30.11.2022

İşletmemize ilgi gösterdiğiniz için çok memnunuz. Veri koruma, bizim yönetimimiz için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. İnternet sayfalarının kullanımı herhangi bir kişisel veri belirtilmeksizin mümkündür; Bununla birlikte, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla özel kurumsal hizmetleri kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinden onay alırız.

Bir veri konusunun adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) ve ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. bizim için geçerlidir. Bu veri koruma beyannamesi aracılığıyla, kuruluşumuz topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ister. Ayrıca, veri sahipleri, bu veri koruma beyannamesi aracılığıyla, sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uyguladık. Ancak, İnternet tabanlı veri aktarımlarında prensipte güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemeyebilir. Bu nedenle, her veri konusu kişisel verileri bize alternatif yollarla, örneğin telefonla transfer etmekte serbesttir.
<h4>Tanım</h4>
Bizim veri koruma beyanı, Avrupa yasa koyucu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) benimsenmesi için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, genel halkın yanı sıra müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için önce kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:
<ul>
<li>
<h4>a) Kişisel veriler</h4>
Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person ("data subject"). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.</li>
<li>
<h4>b) Veri sahibi</h4>
Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.</li>
<li>
<h4>c) İşleme</h4>
Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.</li>
<li>
<h4>d) İşlemenin kısıtlanması</h4>
Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim oflimiting their processing in the future.</li>
<li>
<h4>e) Profil oluşturma</h4>
Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.</li>
<li>
<h4>f) takma adlandırma</h4>
Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.</li>
<li>
<h4>g) İşlemden sorumlu kontrolör veya kontrolör</h4>
Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.</li>
<li>
<h4>h) İşlemci</h4>
Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.</li>
<li>
<h4>i) Alıcı</h4>
Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.</li>
<li>
<h4>j) Üçüncü şahıs</h4>
Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.</li>
<li>
<h4>k) Onay</h4>
Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.</li>
</ul>
<h4>Kontrolörün adı ve adresi</h4>
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli diğer veri koruma yasaları ve veri korumayla ilgili diğer hükümler için denetleyici:

myBuddy gUG (sınırlı sorumluluk)

Weihua Wang

C3, 17

68159 Mannheim

Almanya

015730871882

E-Posta: 


<h4>Çerezler / Oturum Depolama / LocalStorage</h4>
İnternet sayfalarımızda tanımlama bilgileri, yerel depolama ve oturum depolaması kullanılmaktadır. Bu, teklifimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek içindir. Yerel depolama ve oturum depolama, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda veri depolamak için kullanılan bir teknolojidir. Çerezler, bir İnternet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır. Tarayıcınızda ayarlayarak çerez kullanımını, yerel depolamayı ve oturum depolamasını önleyebilirsiniz.

Birçok İnternet sitesi ve sunucusu tanımlama bilgilerini kullanır. Çoğu çerez, sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Çerezin saklandığı belirli İnternet tarayıcısına İnternet sayfalarının ve sunucularının atanabildiği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sitelerinin ve sunucularının, konu olan tarihlerin bireysel tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı yoluyla, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabiliriz.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı göz önünde bulundurularak optimize edilebilir.Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitesi kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Çerezleri kullanan web sitesi kullanıcısı, örneğin web sitesine her erişildiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü bunlar web sitesi tarafından devralınır ve bu nedenle tanımlama bilgisi kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanır. Diğer bir örnek, bir çevrimiçi mağazada alışveriş sepeti. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği makaleleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

Veri sahibi, herhangi bir zamanda, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm popüler İnternet tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tamamen kullanılamayabilir.
<h4>Genel veri ve bilgilerin toplanması</h4>
Web sitemiz, bir veri konusu veya otomatik sistem web sitesini aradığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır. Toplananlar (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (sözde yönlendirenler), (4) alt -web siteleri, (5) İnternet sitesine erişim tarihi ve saati, (6) İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet hizmet sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veriler ve bilgi teknolojisi sistemlerimize yapılan saldırılar durumunda kullanılabilecek bilgiler.

Bu genel verileri ve bilgileri kullanırken, veri konusu hakkında herhangi bir sonuca varmayız. Daha ziyade, bu bilgilere (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamlarını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) kolluk kuvvetlerine bir siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak. Bu nedenle, anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri, kuruluşumuzun veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla istatistiksel olarak analiz ederiz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak depolanır.
<h4>Web sitemize kayıt</h4>
Veri konusu, kişisel verilerin gösterilmesi ile kontrolörün web sitesine kaydolma imkanına sahiptir. Kontrolöre hangi kişisel verilerin aktarılacağı, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesi tarafından belirlenir. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca kontrolör tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. Denetleyici, denetleyiciye atfedilebilen dahili bir amaç için kişisel verileri kullanan bir veya daha fazla işlemciye (örneğin bir paket hizmeti) aktarımı talep edebilir.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

Veri sahibinin kişisel verilerin gönüllü olarak gösterilmesi ile kaydedilmesi, denetleyicinin veri konusu içeriklerini veya söz konusu konunun doğası nedeniyle yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek hizmetleri sunmasını sağlamak içindir. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında belirtilen kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya kontrolörün veri stokundan tamamen sildirebilir.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.
<h4>Web sitesi üzerinden iletişim imkanı</h4>
Web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişim kurmanın yanı sıra bizimle doğrudan iletişime olanak tanıyan bilgiler içerir; bu ayrıca sözde elektronik postanın (e-posta adresi) genel bir adresini de içerir. Bir veri konusu, kontrolörle e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişim kurarsa, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Veri denetleyicisine tabi bir veri tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temasa geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarımı söz konusu değildir.
<h4>Web sitesindeki blogda yorum işlevi</h4>
Kullanıcılara, denetleyicinin web sitesinde bulunan bir blogdaki bireysel blog katkıları hakkında bireysel yorumlar bırakma imkanı sunuyoruz. Blog, blog yazarları veya web blogcuları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabileceği veya sözde blog gönderilerinde düşüncelerini yazabileceği web tabanlı, herkesin erişebileceği bir portaldır. Blog yazıları genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

Bir veri konusu, bu web sitesinde yayınlanan bloga yorum bırakırsa, veri sahibi tarafından yapılan yorumlar da saklanır ve yayınlanır, ayrıca yorumun tarihi ve veri sahibi tarafından seçilen kullanıcının (takma isim) hakkındaki bilgiler . Ek olarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından veri sahibine atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresinin bu şekilde depolanması, güvenlik nedeniyle ve veri sahibinin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi veya belirli bir yorum yoluyla yasadışı içerik yayınlaması durumunda gerçekleşir. Bu kişisel verilerin depolanması, bu nedenle, veri denetleyicisinin kendi menfaatinedir, böylece bir ihlal durumunda beraat edebilir. Toplanan bu kişisel veriler, yasa gereği böyle bir aktarım gerektirmedikçe veya veri denetleyicisinin savunması amacına hizmet etmedikçe üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.
<h4>Gravatar</h4>
Yorumlar için Otomatik&#039;ten Gravatar hizmeti kullanılır. Gravatar, e-posta adresinizle ve haritalarınızla eşleşir - eğer kayıtlıysanız - yorumun yanındaki avatar resminizle. Kayıtlı değilseniz, hiçbir resim görüntülenmeyecektir. Kayıtlı tüm WordPress kullanıcılarının otomatik olarak Gravatar&#039;a kayıtlı olduğu unutulmamalıdır. Gravatar&#039;ın detayları: <a href="https://de.gravatar.com" target="blank">https://en.gravatar.com</a>
<h4>Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve bloke edilmesi</h4>
Veri denetleyicisi, veri konusunun kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli süre boyunca veya bunun denetleyicinin tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde Avrupa yasa koyucu veya diğer yasa koyucular tarafından verildiği sürece işleyecek ve depolayacaktır. için.

Saklama amacı geçerli değilse veya Avrupa yasa koyucu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere göre rutin olarak engellenir veya silinir.
<h4>Veri konusunun hakları</h4>
<ul>
<li>
<h4>a) Onay hakkı</h4>
Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.</li>
<li>
<h4>b) Erişim hakkı</h4>
Her veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından, herhangi bir zamanda depolanan kişisel verileri hakkında kontrolörden ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri, veri öznesine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:
<ul>
<li>the purposes of the processing;</li>
<li>the categories of personal data concerned;</li>
<li>the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;</li>
<li>where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;</li>
<li>the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;</li>
<li>the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;</li>
<li>where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;</li>
<li>the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.</li>
</ul>
Ayrıca veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi alma hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda veri sahibi, aktarımla ilgili uygun güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.

If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.</li>
<li>
<h4>c) Düzeltme hakkı</h4>
Her veri konusu, kontrolörden kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeksizin Avrupa yasa koyucu tarafından verilen hakka sahip olacaktır. Veri sahibinin, işlemenin amaçlarını dikkate alarak, tamamlanmamış kişisel verileri tamamlattırma hakkı vardır, buna ek bir beyan da dahil olmak üzere.

If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.</li>
<li>
<h4>d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)</h4>
Her veri konusu, Avrupa yasa koyucusu tarafından denetleyiciden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gereksiz gecikme olmaksızın silinmesini sağlama hakkına sahip olacaktır ve denetleyici, aşağıdaki gerekçelerden birinin aşırı gecikmeden kişisel verileri silme yükümlülüğüne sahip olacaktır. işlem gerekli olmadığı sürece geçerlidir:
<ul>
<li>The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.</li>
<li>The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.</li>
<li>The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.</li>
<li>The personal data have been unlawfully processed.</li>
<li>The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.</li>
<li>The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.</li>
</ul>
Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri konusu tarafımızdan saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Bir çalışanımız, silme talebine derhal uyulmasını derhal sağlayacaktır.

Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of anylinks to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of us will arrange the necessary measures in individual cases.</li>
<li>
<h4>e) İşlemeyi kısıtlama hakkı</h4>
Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, her veri konusu, Avrupa yasa koyucusu tarafından denetleyiciden işleme kısıtlamasını elde etme hakkına sahip olacaktır:
<ul>
<li>The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.</li>
<li>The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.</li>
<li>The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.</li>
<li>The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.</li>
</ul>
If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by us, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of us will arrange the restriction of the processing.</li>
<li>
<h4>f) Veri taşınabilirliği hakkı</h4>
Her bir veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından kendisine ilişkin kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta bir kontrolöre sağlanan bir hakka sahip olacaktır. İşlem, Madde 6 (1) 'in (a) bendi uyarınca rızaya dayandığı sürece, kişisel verilerin sağlandığı kontrolörden engel olmaksızın bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır. GDPR veya GDPR Madde 9 (2) 'nin (a) noktası veya GDPR Madde 6 (1)' in (b) bendi uyarınca bir sözleşmede ve işleme, otomatik yollarla gerçekleştirildiği sürece kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye verilen resmi yetkinin kullanılması için işlemenin gerekli olmaması.

Ayrıca, GDPR'nin 20 (1) Maddesi uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri konusu, teknik olarak mümkün olduğunda ve bunu yapmadığında kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına sahip olacaktır. başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkiler.

In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of us.</li>
<li>
<h4>g) İtiraz hakkı</h4>
Her veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, herhangi bir zamanda, (e) veya (f) maddesine dayanan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. GDPR Madde 6 (1). Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Veri sahibinin menfaatlerini, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.

Kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlersek, veri sahibi, bu tür pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, bu tür doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için geçerlidir. Veri konusu, doğrudan pazarlama amaçlı işlemeye itiraz ederse, kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz.

Buna ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kendisi ile ilgili kişisel verilerin bizim tarafımızdan bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya 89. maddenin 1. fıkrasına göre istatistiksel amaçlarla işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. ), kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işleme gerekli olmadıkça, GDPR.

In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of us. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.</li>
<li>
<h4>h) Profil oluşturma dahil otomatik bireysel karar verme</h4>
Her veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendisi ile ilgili yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır. (1) veri sahibi ile bir veri kontrolörü arasında bir sözleşme yapmak veya bu sözleşmenin ifası için gerekli değildir veya (2) kontrolörün tabi olduğu ve aynı zamanda ilgili olduğu Birlik veya Üye Devlet kanunları tarafından yetkilendirilmemiş Veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri almak veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmamak.

Karar (1) veri sahibi ile bir veri kontrolörü arasında bir sözleşmeye girmek veya bunu gerçekleştirmek için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, korumak için uygun önlemleri alacağız. veri konusunun hak ve özgürlükleri ve meşru menfaatleri, en azından kontrolör tarafında insan müdahalesi alma, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı.

If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of us.</li>
<li>
<h4>i) Veri koruma iznini geri çekme hakkı</h4>
Her veri konusu, kişisel verilerinin herhangi bir zamanda işlenmesine ilişkin onayını Avrupa yasa koyucu tarafından geri alma hakkına sahip olacaktır.

If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of us.</li>
</ul>
<h4>İşleme için yasal dayanak</h4>
Madde 6 (1) yandı. Bir GDPR, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme işlemleri için yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların temini veya başka bir hizmetin sağlanması için işleme işlemleri gerekli olduğunda, işleme Madde 6 (1) 'e dayanarak yaktı. b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorular durumunda, sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olan bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi midir, işleme Madde 6 (1) lit.'e dayanmaktadır. c GDPR.
Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, şirketimizde bir ziyaretçi yaralanırsa ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgiler bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa iletilmek zorunda kalırsa durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, 6 (1) Maddesine dayanacaktır. d GDPR.
Son olarak, işleme operasyonları aydınlatılan Madde 6 (1) 'e dayanabilir. f GDPR. Bu yasal dayanak, şirketimiz veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler için işleme gerekliyse, yukarıda belirtilen yasal gerekçelerden herhangi biri tarafından kapsanmayan işlemlerin işlenmesi için kullanılır, bu tür çıkarların menfaatler tarafından geçersiz kılınması hariç veya veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlükleri. Bu tür işleme operasyonlarına özellikle izin verilebilir çünkü Avrupa yasa koyucu tarafından özel olarak bahsedilmiştir. Veri sahibinin kontrolörün bir müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceğini düşündü (Resital 47 Cümle 2 GDPR).
<h4>Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından gözetilen meşru menfaatler</h4>
Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 (1) 'e dayandığında yanar. f GDPR meşru menfaatimiz, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı lehine yürütmektir.
<h4>Kişisel verilerin saklanacağı dönem</h4>
Kişisel verilerin saklanma süresini belirlemek için kullanılan kriterler, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece, ilgili veriler rutin olarak silinir.
<h4>Kişisel verilerin yasal veya sözleşmeye dayalı gereklilik olarak sağlanması; Bir sözleşme yapmak için gerekli şart; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu tür verilerin sağlanamamasının olası sonuçları</h4>
Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunen (örneğin vergi düzenlemeleri) gerekli olduğunu veya ayrıca sözleşme hükümlerinden (örneğin sözleşme ortağıyla ilgili bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklıyoruz.

Bazen, veri sahibinin bize kişisel verileri sağladığı ve daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken bir sözleşme yapılması gerekebilir. Veri sahibi, örneğin, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibiyle olan sözleşmenin akdedilememesi sonucunu doğuracaktır.

Kişisel veriler veri sahibi tarafından sağlanmadan önce, veri konusu herhangi bir çalışanla iletişime geçmelidir. Çalışan, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme tarafından gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarını açıklar. veri.
<h4>Otomatik karar vermenin varlığı</h4>
Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

<h3>General Cookies</h3>
<b>Cookies from WordPress</b>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<th>Soyadı</th>
<th>Purpose</th>
<th>Validity</th>
</tr>
<tr>
<td>wordpress_test_cookie</td>
<td>This cookie determines whether the use of cookies has been disabled in the browser. Duration of storage: Until the end of the browser session (will be deleted when closing your internet browser).</td>
<td>oturum, toplantı, celse</td>
</tr>
<tr>
<td>PHPSESSID</td>
<td>This cookie stores your current session with respect to PHP applications, ensuring that all features of this website based on the PHP programming language are fully displayed. Duration of storage: Until the end of the browser session (will be deleted when closing your internet browser).</td>
<td>oturum, toplantı, celse</td>
</tr>
<tr>
<td>wordpress_akm_mobile</td>
<td>These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress.</td>
<td>1 Year</td>
</tr>
<tr>
<td>wordpress_log_in_akm_mobile</td>
<td>These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors.</td>
<td>oturum, toplantı, celse</td>
</tr>
<tr>
<td>wp-settings-akm_mobile</td>
<td>These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors.</td>
<td>oturum, toplantı, celse</td>
</tr>
<tr>
<td>wp-settings-time-akm_mobile</td>
<td>These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors.</td>
<td>oturum, toplantı, celse</td>
</tr>
<tr>
<td>itibaren</td>
<td>Is used for A / B testing of new features.</td>
<td>oturum, toplantı, celse</td>
</tr>
<tr>
<td>akm_mobile</td>
<td>saves if the visitor wants to see the mobile version of a website.</td>
<td>1 Day</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cookies from WooCommerce

Soyadı Purpose Validity
woocommerce_cart_hash This cookie is required to store the items in your cart for the order process. oturum, toplantı, celse
woocommerce_items_in_cart Helps WooCommerce determine when the contents of the cart / data change. oturum, toplantı, celse
tk_ai Saves a randomly generated anonymous ID. This is only used within the dashboard area (/ wp-admin) and, if enabled, is used for the usage control. oturum, toplantı, celse
wp_woocommerce_session_ Contains a unique code for each customer, so he knows where to find the shopping cart data in the database for each customer. 2 Days
wc_fragments_ Saves a randomly generated anonymous ID. This is only used within the dashboard area (/ wp-admin) and, if enabled, is used for the usage control. oturum, toplantı, celse
wc_cart_hash Saves a randomly generated anonymous ID. This is only used within the dashboard area (/ wp-admin) and, if enabled, is used for the usage control. oturum, toplantı, celse

Cookies from DSGVO AIO for WordPress

Soyadı Purpose Validity
dsgvoaio This LocalStorage key / value stores which services the user has agreed to or not. variable
_uniqueuid This LocalStorage key / value stores a generated ID so that the user's opt-in / opt-out actions can be documented. The ID is stored anonymously. variable
dsgvoaio_create This LocalStorage key / value stores the time when _uniqueuid was generated. variable
dsgvoaio_vgwort_disable This LocalStorage key / value stores whether the service VG word standard is allowed or not (setting of the page operator). variable
dsgvoaio_ga_disable This LocalStorage key / value stores whether the service Google Analytics Standard is allowed or not (Hiring the site operator). variable

<h3>Google Analytics</h3>
This website uses various services provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. The use of these individual services is described in more detail below.

Our use of the following services and the associated collection of personal data (in particular IP addresses) is generally based on our legitimate interest in analyzing, improving and making our website content appear attractive as well as on our legitimate interest in tailoring any advertising to your needs (Article 6 (1) f GDPR).

Google Analytics uses cookies (see also 3.1 “Cookies”). Cookies are stored on your computer and enable Google to analyze how you use this website. The information generated by the cookie about your use of this website is generally transmitted to and stored on a Google server in the USA.

<strong>IP anonymization</strong>

We have activated IP anonymization on our website. This means that Google will shorten your IP address before transmitting it to the USA, provided the IP address originates from a member state of the European Union or a state that is party to the Agreement on the European Economic Area. The operator of this website contracts Google to use this information to evaluate how you use the website, to create reports about the website activity, and to provide other services relating to the use of the website and the internet. The IP address transmitted from your browser during the Google Analytics process is not linked to other data held by Google.

<strong>Your right to object to the collection of your data</strong>

You can block the storage of cookies by adjusting your browser settings accordingly; please note, however, that in such cases you may not be able to make full use of all the features available on this website. You can also prevent Google from collecting and processing the data generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plugin available at the following link:  <a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en</a>.

Further information about how Google Analytics handles your data can be found in Google’s Privacy Policy:  <a href="https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en</a>.

<strong>The processing of data on our behalf</strong>

We have concluded a data processing agreement for our use of Google Analytics and fully comply with the strict provisions of German data protection authorities when using this service.

<strong>Collection of demographic data by Google Analytics</strong>

This website uses the Demographics feature provided by Google Analytics. This feature enables reports to be created that contain statements about the age, gender, and interests of visitors to this site. This data is gathered from Google’s personalized advertising as well as visitor data from third-party providers. This data cannot be attributed to any specific individuals. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account, or you can prohibit the general collection of your data by Google Analytics by following the steps outlined above.

<b>Cookies from Google Analytics</b>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<th>Soyadı</th>
<th>Purpose</th>
<th>Validity</th>
</tr>
<tr>
<td>_ga</td>
<td>Differentiation of website visitors.</td>
<td>2 Hours</td>
</tr>
<tr>
<td>_gid</td>
<td>Differentiation of website visitors.</td>
<td>24 Hours</td>
</tr>
<tr>
<td>_gat_gtag_UA_</td>
<td>Used to throttle the request rate. If Google Analytics is provided through Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_ .</td>
<td>1 Minutes</td>
</tr>
<tr>
<td>_dc_gtm_</td>
<td>Used to monitor number of Google Analytics server requests.</td>
<td>1 Minutes</td>
</tr>
<tr>
<td>AMP_TOKEN</td>
<td>Contains a token code that is used to read out a Client ID from the AMP Client ID Service. By matching this ID with that of Google Analytics, users can be matched when switching between AMP content and non-AMP content.</td>
<td>30 Seconds up to 1 Year</td>
</tr>
<tr>
<td>_gat</td>
<td>Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager.</td>
<td>1 dakika</td>
</tr>
<tr>
<td>_gac_</td>
<td>Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together.</td>
<td>90 Days</td>
</tr>
<tr>
<td>__utma</td>
<td>ID used to identify users and sessions.</td>
<td>2 Years</td>
</tr>
<tr>
<td>__utmt</td>
<td>Used to monitor number of Google Analytics server requests.</td>
<td>10 Minutes</td>
</tr>
<tr>
<td>__utmb</td>
<td>Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server.</td>
<td>30 Minutes</td>
</tr>
<tr>
<td>__utmc</td>
<td>Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session.</td>
<td>oturum, toplantı, celse</td>
</tr>
<tr>
<td>__utmz</td>
<td>Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server.</td>
<td>6 Months</td>
</tr>
<tr>
<td>__utmv</td>
<td>Contains custom information set by the webdeveloper using the _setCustomVar method in Google Analytics. This cookie is updated each time new data is sent to the Google Analytics server.</td>
<td>2 Years</td>
</tr>
<tr>
<td>__utmx</td>
<td>Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test.</td>
<td>18 Months</td>
</tr>
<tr>
<td>__utmxx</td>
<td>Used to determine when the A / B or Multivariate test in which the user participates ends.</td>
<td>18 Months</td>
</tr>
</tbody>
</table>

tr_TRTurkish